DK Enterprise

China

Banknotes :: Asia :: China
China: Bank of Taiwan, 1 Yuan, Kr #1966, UNC.Price: $35.00

Item #15599

China: Bank of Taiwan, 1 Yuan, Kr #1966, UNC.Price: $35.00

Item #15600

China: Bank of Taiwan, 1 Yuan, Kr #1966, UNC.Price: $35.00

Item #15601

1942 10 Yuan Central Bank of China Banknote, Kr #245c.Price: $15.00

Item #18619

China: 1954 Bank of Taiwan, 1 Yuan, Kr #1966, Fine.Price: $7.00

Item #24168

20c Central Bank of China Note, Kr203, UNC.Price: $8.00

Item #27250

20c Central Bank of China Note, Kr203, UNC.Price: $8.00

Item #27251

20c Central Bank of China Note, Kr203, UNC.Price: $8.00

Item #27253

1944 10,000 Yuan Central Reserve Bank of China Note, KrJ36, VF.Price: $150.00

Item #27259

1944 10,000 Yuan Central Reserve Bank of China Note, KrJ37, VF.Price: $140.00

Item #27330